Početak tečaja
Početak novog tečaja 13.06.2022.
02/06/2022
Početak novog tečaja 11.07.2022.
01/07/2022

Početak novog tečaja


20.06.2022 u 17:00h



Obavjest o početku novog tečaja


Novi tečaj počinje 20.06.2022 u 17:00 u našoj učionici u Radničkoj 1/A, Zagreb

UPIŠI SE U AUTOŠKOLU RUSAN KAKO DOĆI DO NAS?

NOVO U PONUDI!!


POLAGANJE B KATEGORIJE NA VOZILU SA AUTOMATSKIM MJENJAČEM!!


SAZNAJTE VIŠE O POLAGANJU NA AUTOMATIKU