Cijena autoškole u Zagrebu, trošak osposobljavanja B kategorije

telefon: +385 1 626 6543
Upisi za novi tečaj za polaganje B kategorije u tijeku. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme.

Cijena autoškole u Zagrebu, trošak osposobljavanja B kategorije

Cijena obuke za B kategoriju u Autoškoli Rusan Zagreb sastoji se od nekoliko troškova, koje ćemo detaljno opisati u nastavku kako biste imali potpuni uvid u sve dijelove Vašeg ulaganja u vozačku edukaciju.

Molimo imajte na umu da su navedene cijene autoškole u Zagrebu mogu mijenjati ovisno o posebnim ponudama, promocijama ili individualnim zahtjevima. Preporučujemo da nas kontaktirate kako bismo Vam pružili točne informacije o trenutnim cijenama i mogućnostima plaćanja.

 • Autoškola prijavljuje kandidata na polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, a nakon  zahtjeva kandidata

• Ispit možete prijaviti nakon što prođete osposobljavanje propisanog programa

• Od podnošenja prijave za polaganje pojedinog ispita do polaganja ispita ne smije proći više od 25 dana, ukoliko ispit polažete prvi put

• Ako ne možete pristupiti polaganju ispita, unutar 48h do polaganja ispita ste obavezni odjaviti pristupanje ispitu putem autoškole

• Izostanak s prijavljenog ispita morate potkrijepiti valjanim dokazima kako biste mogli opet pristupiti ispitu bez ponovne uplate

• HAK određuje mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita

 

 • Ispit ste položili ako imate 90% od maksimalnih 120% bodova

• Ukoliko pogrešno odgovorite na pitanja o propuštanju vozila u raskrižju, a imate više od 90% bodova, niste položiti pismeni ispit

• Od završetka osposobljavanja dužni ste u roku od godinu dana položiti ispit iz pojedinog nastavnog predmeta

• Ako ne položite ispit niti iz petog pokušaja u roku od godine dana nakon završetka osposobljavanja, morate ponovno proći osposobljavanje iz tog predmeta

• Ispit Upravljanje vozilom najčešće polažete vozilom na kojem ste se osposobljavali

• Ispit Upravljanje vozilom polažete na prometnom vježbalištu, nakon položenog ispita na vježbalištu, nastavljate polaganje na javnoj cesti

Za dodatne informacije javite se našoj stručnoj voditeljici File i posjetite nas u Radničkoj 1a, čekamo vas. Sretno!

 

 

Pošaljite nam e-mail na info@autoskola-rusan-zagreb.com
Nazovite nas na +385 1 626 6543